Cây atm BIDV gần nhất ở Thái Nguyên

Ngân hàng BIDV có tổng cộng 30 cây atm đặt tại Thái Nguyên. Trong đó quận có nhiều atm nhất là Thành Phố Thái Nguyên18 cây, Huyện Phổ Yên4 cây, Thành Phố Sông Công4 cây, Huyện Phú Bình2 cây, Huyện Đại Từ1 cây, ... Hãy nhập địa chỉ hiện tại của bạn ở Thái Nguyên để tìm cây, địa điểm atm BIDV gần nhất

Cây atm BIDV Thái Nguyên

Huyện Phổ Yên
Thành Phố Thái Nguyên
  • Lưu xá

    Lưu xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Thành Phố Sông Công
Thành Phố Thái Nguyên
Huyện Đồng Hỷ
Thành Phố Thái Nguyên
  • Khách sạn Thái Nguyên

    Số 2 Hoàng Văn Thụ, Phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Huyện Đại Từ
Thành Phố Thái Nguyên
Thành Phố Sông Công
  • CTY TNHH SR Tech

    Khu B, KCN Sông Công, đường Cách Mạng Tháng 10 - Bách Quang-Sông Công - Thái Nguyên

Huyện Phú Bình
Thành Phố Thái Nguyên

Các cây Atm Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam BIDV gần