Cây atm Bệnh viện Đa khoá TW Cần Thơ ngân hàng BIDV

  • Địa chỉ: 315 QL 91B - Phường An Khánh,Ninh Kiều, Cần Thơ
  • Số máy: 2
  • Thời gian phục vụ: 24/24

Các dịch vụ tại cây atm Bệnh viện Đa khoá TW Cần Thơ ngân hàng BIDV

  • In sao kê tài khoản
  • Kiểm tra số dư
  • Chuyển tiền
  • Đổi mật khẩu
  • Thanh toán hóa đơn
  • Rút tiền mặt

Bản đồ đến Cây atm Bệnh viện Đa khoá TW Cần Thơ

Các cây atm BIDV gần Cây atm Bệnh viện Đa khoá TW Cần Thơ