Cây atm Khối 3-Lê Văn Linh ngân hàng BIDV

 • Địa chỉ: Khối 3, đường Lê Văn Linh - EaKnốp-Ea Kar - Đăk Lăk
 • Số máy: 1
 • Thời gian phục vụ: 24h/7
 • Số điện thoại liên hệ: 026 2362 6692
 • Chi nhánh quản lý: CN Đông Đăklăk

Các dịch vụ tại cây atm Khối 3-Lê Văn Linh ngân hàng BIDV

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm tra số dư
 • Chuyển tiền
 • Đổi mật khẩu
 • Thanh toán hóa đơn
 • Rút tiền mặt

Bản đồ đến Cây atm Khối 3-Lê Văn Linh

Các cây atm BIDV gần Cây atm Khối 3-Lê Văn Linh