ATM 06 Chu Văn An ngân hàng BIDV

 • Địa chỉ: 06 Chu Văn An - Phú Hội-Huế - Thừa Thiên Huế
 • Số máy: 1
 • Thời gian phục vụ: 24h/7
 • Số điện thoại liên hệ: 023 4382 3377
 • Chi nhánh quản lý: CN Thừa Thiên Huế

Các dịch vụ tại cây atm 06 Chu Văn An ngân hàng BIDV

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm tra số dư
 • Chuyển tiền
 • Đổi mật khẩu
 • Thanh toán hóa đơn
 • Rút tiền mặt

Bản đồ đến Cây atm 06 Chu Văn An

Các cây atm BIDV gần Cây atm 06 Chu Văn An