BIDV PGD Xuyên Mộc

 • Địa chỉ: 54 Ql55 - Phước Bửu-Xuyên Mộc - Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Số điện thoại: 025 4377 6879
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: CN Bà Rịa - Vũng Tàu

Các dịch vụ tại PGD Xuyên Mộc ngân hàng BIDV

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Xuyên Mộc

BIDV gần PGD Xuyên Mộc