BIDV QTK số 6

 • Địa chỉ: 972 Đ. 30/04, Phường 11, Thành Phố Vũng Tàu
 • Số điện thoại: 025 4362 7472
 • Thông tin thêm:

Các dịch vụ tại QTK số 6 ngân hàng BIDV

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến QTK số 6

BIDV gần QTK số 6