BIDV QTK Lý Thường Kiệt

 • Địa chỉ: Số 259 Lý Thường Kiệt, Khu 6, Thị Cầu, Bắc Ninh
 • Số điện thoại: 022 2381 4404
 • Thông tin thêm:

Các dịch vụ tại QTK Lý Thường Kiệt ngân hàng BIDV

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến QTK Lý Thường Kiệt

BIDV gần QTK Lý Thường Kiệt