BIDV PGD Lái Thiêu

 • Địa chỉ: 63A Nguyễn Văn Tiết, Thị Trấn Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương
 • Số điện thoại: 027 4375 4820
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: CN Nam Bình Dương

Các dịch vụ tại PGD Lái Thiêu ngân hàng BIDV

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Lái Thiêu

BIDV gần PGD Lái Thiêu