BIDV PGD Phước Long

 • Địa chỉ: Số 115 Đường 6 Tháng 1 Kp1 - Long Thủy-Phước Long - Bình Phước
 • Số điện thoại: 027 1371 1555
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: CN Bình Phước

Các dịch vụ tại PGD Phước Long ngân hàng BIDV

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Phước Long

BIDV gần PGD Phước Long