Chi nhánh BIDV Bình Thuận

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Bình Thuận. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Phan Thiết 2 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch BIDV Bình Thuận

Phan Thiết

Chi nhánh Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam BIDV tại Bình Thuận