BIDV CN Đông Hà Nội

 • Địa chỉ: Số 46, Đường Cao Lỗ, Tổ 2 - Đông Anh-Đông Anh - Hà Nội
 • Số điện thoại: 024 3965 5668
 • Thông tin thêm:

Các dịch vụ tại CN Đông Hà Nội ngân hàng BIDV

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến CN Đông Hà Nội

BIDV gần CN Đông Hà Nội