BIDV PGD Hồ Tùng Mậu

 • Địa chỉ: Khuôn Viên Đại Học Thương Mại, Số 105 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Số điện thoại: 024 3768 1890
 • Thông tin thêm:

Các dịch vụ tại PGD Hồ Tùng Mậu ngân hàng BIDV

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Hồ Tùng Mậu

BIDV gần PGD Hồ Tùng Mậu