BIDV Sở giao dịch 3 - BIDV

 • Địa chỉ: 20 Hàng Tre, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Số điện thoại: 024 2220 8222
 • Thông tin thêm:

Các dịch vụ tại Sở giao dịch 3 - BIDV ngân hàng BIDV

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến Sở giao dịch 3 - BIDV

BIDV gần Sở giao dịch 3 - BIDV