BIDV PGD Đại lộ Hồ Chí Minh

 • Địa chỉ: Số 71, Đại Lộ Hồ Chí Minh - Nguyễn Trãi-Hải Dương - Hải Dương
 • Số điện thoại: 022 0383 9798
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: CN Thành Đông

Các dịch vụ tại PGD Đại lộ Hồ Chí Minh ngân hàng BIDV

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Đại lộ Hồ Chí Minh

BIDV gần PGD Đại lộ Hồ Chí Minh