BIDV CN Bắc Sài Gòn

  • Địa chỉ: Số 290 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
  • Số điện thoại: 028 3526 8438
  • Thông tin thêm:

Các dịch vụ tại CN Bắc Sài Gòn ngân hàng BIDV

  • In sao kê tài khoản
  • Kiểm đếm tiền
  • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
  • Chuyền tiền lương theo lô
  • Dịch vụ thẻ
  • Thay thế đổi mới thẻ
  • Đảm bảo
  • Rút tiền mặt
  • Quản lý tài sản
  • Dịch vụ cho vay
  • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến CN Bắc Sài Gòn

BIDV gần CN Bắc Sài Gòn