BIDV PGD Khu Công Nghệ Cao

 • Địa chỉ: Khu Công Nghệ Cao Thành Phố Hồ Chí Minh, Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: 028 3736 1349
 • Thông tin thêm:

Các dịch vụ tại PGD Khu Công Nghệ Cao ngân hàng BIDV

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Khu Công Nghệ Cao

BIDV gần PGD Khu Công Nghệ Cao