Ngân hàng BIDV PGD Xóm Mới

  • Địa chỉ: Số 162 Ngô Gia Tự, Phường Phước Tiến, Nha Trang, Khánh Hòa
  • Số điện thoại: 0258 3514 901
Hiển thị bản đồ đến PGD Xóm Mới

Bản đồ đường đi đến PGD Xóm Mới


Các chi nhánh khác