BIDV PGD Mạc Thị Bưởi

 • Địa chỉ: Số 207 Mạc Thị Bưởi, Phường Quang Trung Quang Trung, Nam Định
 • Số điện thoại: 022 8383 0546
 • Thông tin thêm:

Các dịch vụ tại PGD Mạc Thị Bưởi ngân hàng BIDV

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Mạc Thị Bưởi

BIDV gần PGD Mạc Thị Bưởi