BIDV PGD Lâm Thao

 • Địa chỉ: Khu Cầu Bưởi - Hùng Sơn-Lâm Thao - Phú Thọ
 • Số điện thoại: 021 0382 8345
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: CN Phú Thọ

Các dịch vụ tại PGD Lâm Thao ngân hàng BIDV

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Lâm Thao

Chi nhánh BIDV gần PGD Lâm Thao