BIDV QTK Âu Cơ

 • Địa chỉ: Số 18 Đường Âu Cơ, Phường Tiên Cát, Việt Trì, Phú Thọ
 • Số điện thoại: 021 0384 4902
 • Thông tin thêm:

Các dịch vụ tại QTK Âu Cơ ngân hàng BIDV

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến QTK Âu Cơ

BIDV gần QTK Âu Cơ