BIDV PGD Điện Nam - Điện Ngọc

 • Địa chỉ: Kcn Điện Nam - Điện Ngọc - Điện Ngọc-Điện Bàn - Quảng Nam
 • Số điện thoại: 023 5394 3962
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: CN Hội An

Các dịch vụ tại PGD Điện Nam - Điện Ngọc ngân hàng BIDV

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Điện Nam - Điện Ngọc

BIDV gần PGD Điện Nam - Điện Ngọc