BIDV PGD Thành phố

 • Địa chỉ: Số 71 Đường Nguyễn Trãi - Tân Quang-Tuyên Quang - Tuyên Quang
 • Số điện thoại: 020 7382 2453
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: CN Tuyên Quang

Các dịch vụ tại PGD Thành phố ngân hàng BIDV

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Thành phố

BIDV gần PGD Thành phố