Ngân hàng BIDV Huyện Lục Nam Bắc Giang

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Lục Nam.