Ngân hàng BIDV Huyện Lục Ngạn Bắc Giang

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Lục Ngạn.

  • PGD Lục Ngạn

    Số 51 khu Hồng Phong, Thị trấn Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang