Ngân hàng BIDV Huyện Gia Bình Bắc Ninh

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Gia Bình.