Ngân hàng BIDV Huyện Yên Phong Bắc Ninh

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Yên Phong.

Chi nhánh BIDV ở Huyện Yên Phong Bắc Ninh

BIDV PGD Số 1 Yên Phong