Ngân hàng BIDV Bình Đại Bến Tre

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Bình Đại.

Chi nhánh BIDV ở Bình Đại Bến Tre

BIDV PGD Bình Đại