Ngân hàng BIDV Phù Cát Bình Định

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Phù Cát.

Chi nhánh BIDV ở Phù Cát Bình Định

BIDV PGD Phù Cát
  • PGD Phù Cát

    Số 383 Quang Trung - Ngô Mây-Phù Cát - Bình Định