Ngân hàng BIDV Tây Sơn Bình Định

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Tây Sơn.

Chi nhánh BIDV ở Tây Sơn Bình Định

BIDV PGD Phú Phong
  • PGD Phú Phong

    Số 376 Đ. Quang Trung - Phú Phong-Tây Sơn - Bình Định