Ngân hàng BIDV Bến Cát Bình Dương

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Bến Cát.

Chi nhánh BIDV ở Bến Cát Bình Dương

BIDV CN Mỹ Phước
  • CN Mỹ Phước

    Lô D1, Đường Na3, Kcn Mỹ Phước 2 - Mỹ Phước-Bến Cát - Bình Dương