Ngân hàng BIDV Chơn Thành Bình Phước

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Chơn Thành.

Chi nhánh BIDV ở Chơn Thành Bình Phước

BIDV PGD Chơn Thành
  • PGD Chơn Thành

    Đường Số 11 Ấp Trung Lợi - Chơn Thành-Chơn Thành - Bình Phước