Ngân hàng BIDV Quận Bình Thuỷ Cần Thơ

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Bình Thuỷ.

  • PGD Trà Nóc

    Lô 31A, Khu công nghiệp Trà Nóc, Bình Thủy, Cần Thơ

  • CN Cần Thơ

    Số 12 Đường Hoà Bình, Bình Thủy, Cần Thơ