Ngân hàng BIDV Bình Thuỷ Cần Thơ

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Bình Thuỷ.

Chi nhánh BIDV ở Bình Thuỷ Cần Thơ

BIDV PGD KCN Trà Nóc
  • PGD KCN Trà Nóc

    Lô 31A, Khu Công Nghiệp Trà Nóc 1 - Trà Nóc-Bình Thủy - Cần Thơ

  • BIDV PGD Trà Nóc
    • PGD Trà Nóc

      Lô 31A, Khu Công Nghiệp Trà Nóc, Bình Thủy, Cần Thơ