Ngân hàng BIDV Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Ngũ Hành Sơn.

Chi nhánh BIDV ở Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng

BIDV PGD Ngũ Hành Sơn