BIDV Long Khánh Đồng Nai

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Long Khánh.

Chi nhánh BIDV ở Long Khánh Đồng Nai

BIDV PGD Xuân Bình
  • PGD Xuân Bình

    Đường Hùng Vương - Xuân Trung-Long Khánh - Đồng Nai

  • BIDV PGD Long Khánh
    • PGD Long Khánh

      Số 908 Bis Hùng Vương - Xuân Hòa-Long Khánh - Đồng Nai