BIDV Nhơn Trạch Đồng Nai

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Nhơn Trạch.

Chi nhánh BIDV ở Nhơn Trạch Đồng Nai

BIDV PGD Nhơn Trạch
  • PGD Nhơn Trạch

    Đường Tôn Đức Thắng, Kcn Nhơn Trạch 1 - Phước Thiền-Nhơn Trạch - Đồng Nai