Ngân hàng BIDV Chư Sê Gia Lai

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Chư Sê.

Chi nhánh BIDV ở Chư Sê Gia Lai

BIDV PGD Cheo Reo
  • PGD Cheo Reo

    Số 796 Hùng Vương - Chư Sê-Chư Sê - Gia Lai

  • BIDV PGD Chư Sê
    • PGD Chư Sê

      802 Đường Hùng Vương - Chư Sê-Chư Sê - Gia Lai