Ngân hàng BIDV Huyện Chư Sê Gia Lai

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Chư Sê.