Ngân hàng BIDV Bắc Quang Hà Giang

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Bắc Quang.

Chi nhánh BIDV ở Bắc Quang Hà Giang

BIDV PGD Bắc Quang