Ngân hàng BIDV Duy Tiên Hà Nam

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Duy Tiên.

Chi nhánh BIDV ở Duy Tiên Hà Nam

BIDV PGD Đồng Văn
  • PGD Đồng Văn

    Khu Công Nghiệp Đồng Văn - Đồng Văn-Duy Tiên - Hà Nam