Ngân hàng BIDV Phủ Lý Hà Nam

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Phủ Lý.

Chi nhánh BIDV ở Phủ Lý Hà Nam

BIDV PGD Lương Khánh Thiện