Ngân hàng BIDV Huyện Thanh Liêm Hà Nam

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Thanh Liêm.