Ngân hàng BIDV Ba Vì Hà Nội

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Ba Vì.

Chi nhánh BIDV ở Ba Vì Hà Nội

BIDV PGD Ba Vì
  • PGD Ba Vì

    Thôn Đông - Tây Đằng-Ba Vì - Hà Nội

  • BIDV QTK Ba Vì
    • QTK Ba Vì

      Thồn Đông Thị,Tây Đằng, Huyện Ba Vì, Hà Nội