Ngân hàng BIDV Chương Mỹ Hà Nội

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Chương Mỹ.

Chi nhánh BIDV ở Chương Mỹ Hà Nội

BIDV PGD Chúc Sơn
  • PGD Chúc Sơn

    Xóm Nội - Chúc Sơn-Chương Mỹ - Hà Nội

  • BIDV QTK Chúc Sơn
    • QTK Chúc Sơn

      Tòa Nhà Lê Gia, Khu Ninh Sơn, Thị Trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội