BIDV Mê Linh Hà Nội

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Mê Linh.

Chi nhánh BIDV ở Mê Linh Hà Nội

BIDV PGD Quang Minh
  • PGD Quang Minh

    Km9, B Minh Ắc Thăng Long, Tt Quang, Mê Linh Hà Nội

  • BIDV CN Quang Minh
    • CN Quang Minh

      Km Số 9, Đường Bắc Thăng Long - Nội Bài - Quang Minh-Mê Linh - Hà Nội