Ngân hàng BIDV Huyện Cẩm Xuyên Hà Tĩnh

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Cẩm Xuyên.