Ngân hàng BIDV Đức Thọ Hà Tĩnh

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Đức Thọ.

Chi nhánh BIDV ở Đức Thọ Hà Tĩnh

BIDV PGD Đức Thọ
  • PGD Đức Thọ

    Khối 5, Thị Trấn Đức Thọ, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh