Ngân hàng BIDV Thành Phố Hà Tĩnh Hà Tĩnh

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Hà Tĩnh.