Ngân hàng BIDV Hương Sơn Hà Tĩnh

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Hương Sơn.

Chi nhánh BIDV ở Hương Sơn Hà Tĩnh

BIDV PGD Hương Sơn
  • PGD Hương Sơn

    Đường Lê Lợi, Thị Trấn Phố Châu, Huyện Hương Sơn ,Hà Tĩnh