Ngân hàng BIDV Kỳ Anh Hà Tĩnh

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Kỳ Anh.

Chi nhánh BIDV ở Kỳ Anh Hà Tĩnh

BIDV PGD Hoành Sơn
  • PGD Hoành Sơn

    Tổ Dân Phố 3 - Sông Trí-Kỳ Anh - Hà Tĩnh

  • BIDV CN Kỳ Anh
    • CN Kỳ Anh

      Tòa Nhà Văn Phòng Cho Thuê Khách Sạn Hai Thủy, Tổ Dân Phố Liên Phú - Kỳ Liên-Kỳ Anh - Hà Tĩnh