Ngân hàng BIDV Cẩm Giàng Hải Dương

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Cẩm Giàng.

Chi nhánh BIDV ở Cẩm Giàng Hải Dương

BIDV PGD Lai Cách