Ngân hàng BIDV Gia Lộc Hải Dương

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Gia Lộc.

Chi nhánh BIDV ở Gia Lộc Hải Dương

BIDV PGD Gia Lộc
  • PGD Gia Lộc

    Số 339, Đường Nguyễn Chế Nghĩa - Gia Lộc-Gia Lộc - Hải Dương